Sprinkler tavle

Dette er en sprinkler tavle

Spr. tavle.